بنفشه

این محصول جزء دسته بندي آتش بازی گرم ميباشد و هنگام استفاده بايد دور از دسترس افراد باشد وهنگام روشن كردن تاچند متري آن بايد فاصله ايمن كه درج شده بر روي اين محصول رعايت شود.

دسته:

توضیحات تکمیلی

زمان سوزش

20 ثانیه

کلاس خطر

1.4G

ارتفاع

2 متر

طریقه مصرف

براساس دستورالعمل مندرج بر روی محصول

وزن

20 گرم